ปฏิทินวันพระ 2564

ปฏิทินวันพระ 2564

ปฏิทินวันพระ 2564 เว็บไซต์ หวยสนุก เราได้อัพเดตวันสำคัญในปฏิทินปีนี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ หรือที่เรียกกันว่า วันพระ วันนี้เป็นวันพระ โดยจะเป็นการบอกวันสำคัญของแต่ละเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564/ค.ศ.2021 เพื่อให้เหล่าคอหวยทุกท่าน ได้ทราบถึงวันพระ วันมงคลของแต่ละวันแต่ละเดือน และวันสำคัญอื่นๆ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนอยู่ในพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง

ปฏิทินวันพระ 2564 วันนี้วันพระ พ.ศ2564/2021 ปีนักษัตรชวด-ฉลู

วันพระ เดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
 • วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
 • วันพฤหัสบบดี 21 มกราคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
 • วันพฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม ปีชวด

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
 • วันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๑๕ เดือนสาม ปีชวด
 • วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
 • วันศุกร์ 29 กุมพาพันธ์ 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด

วันพระ เดือนมีนาคม

 • วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
 • วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
 • วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า ปีชวด
 • วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า ปีชวด

วันพระ เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ 5 เมษายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
 • วันจันทร์ 19 เมษายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
 • วันจันทร์ 26 เมษายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู

วันพระ เดือนพฤษภาคม

 • วันอังคาร 4 พฤษภาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก ปีฉลู
 • วันอังคาร 11 พฤษภาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก ปีฉลู
 • วันพุธ 19 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก ปีฉลู
 • วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก ปีฉลุ

วันพระ เดือนมิถุนายน

 • วันพฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู (วันอัฏฐมีบูชา)
 • วันพุธ 9 มิถุนายน 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด
 • วันพฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด

วันพระ เดือนกรกฏาคม

 • วันศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
 • วันศุกร์ 9 กรกฏาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
 • วันเสาร์ 17 กรกฏาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
 • วันเสาร์ 24 กรกฏาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันอาทิตย์ 25 กรกฏาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู (วันเข้าพรรษา)

วันพระ เดือนสิงหาคม

 • วันอาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
 • วันจันทร์ 16 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
 • วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๑๕ เดือนเก้า ปีฉลู
 • วันอังคาร 31 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู

วันพระ เดือนกันยายน

 • วันจันทร์ 6 กันยายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
 • วันอังคาร 14 กันยายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
 • วันอังคาร 21 กันยายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
 • วันพุธ 29 กันยายน 2564 แนม๘ ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู

วันพระ เดือนตุลาคม

 • วันพุธ 6 ตุลาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู (ออกพรรษา)
 • วันศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู

วันพระ เดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู
 • วันศุกร์ 12 พฤศจหายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน เดือนสิบสอง ปีฉลู
 • วันศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู (ลอยกระทง)
 • วันเสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู

วันพระ เดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ 4 ธันวาคม 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ 12 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
 • วันจันทร์ 27 ธันวาคม 2564 แรม๘ ค่ำ เดือนสิบอ้าย ปีฉลู

ขอขอบคุณ : Sanook.com

สรุป

หวยสนุก อัพเดตข่าวสารวงการหวยมาให้ท่านได้รับชมกันทุกวัน สำหรับบทนี้ เราได้ทำการอัพเดตปฏิทินวันพระ ของเดือนแต่ละเดือน มาให้ท่านได้ตรวจเช็คกัน ท่านสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์ หน้าหลักของเราได้เลย เลือกรับชมและอ่านตามหมวดหมู่ที่ท่านสนใจ