รู้จักยอมรับความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ต้องพลาดซ้ำอีก

รู้จักยอมรับความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ต้องพลาดซ้ำอีก

รู้จักยอมรับความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ต้องพลาดซ้ำอีก เคยเจอคนแบบที่ ใครว่าอะไรก็ปฏิเสธ ตัวเองไม่เคยผิด หรือชอบโยนความผิดพลาด คนแบบนี้กำลังเป็นคนที่ยอมรับความผิดพลาดไม่เป็น การทำผิดพลาด อาจแตกต่างจากความล้มเหลว ความล้มเหลวคือ การไม่ประสบความสำเร็จจากการพยายาม แต่ความผิดพลาดเกิดจากความไม่ตั้งใจนั้นเอง วันนี้ หวยสนุก จึงขอนำเสนอบทความแนวคิดเกี่ยวกับ การยอมรับความผิดพลาดให้เป็น จะได้ไม่พลาดผิดซ้ำอีก


รู้จักยอมรับความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ต้องพลาดซ้ำอีก

:: มองความผิดพลาดให้เป็นโอกาส ::

เมื่อความผิดเกิดขึ้นไปแล้ว อย่าพยายามโยนออกจากตัว เพื่อหาแพะมารับผิด เพราะเมื่อเรายอมรับมันก่อน จะเกิดกลไกที่ทำให้เรารู้จักป้องกัน และไม่ทำผิดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สอง แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับ ตั้งแต่ครั้งแรก ครั้งต่อไปเมื่อคุณทำผิดอีก ก็จะไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องนั้น การทำผิดพลาด สามารถช่วยให้เราตั้งสมาธิในสิ่งที่เรากำลังทำได้มากขึ้น และพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด


:: อย่าเอาแต่โทษตัวเอง และจมอยู่กับปัญหา ::

การโทษคนอื่น หรือโยนความผิดให้คนอื่น เป็นการซัดทอดความคิด ความรู้สึก แรงขับที่ไม่พึงปรารถนา ไปยังผู้อื่น เพื่อให้ตัวเองพ้นผิดจนทำให้มองไม่เห็นความผิดพลาด ของตัวเอง ทำให้ไม่เข้าใจปัญหา มองไม่เห็นปัญหาว่าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร และจะไม่มีวัน แก้ปัญหานั้นเป็น หากเรายอมรับความผิดพลาด เรียนรู้ที่จะรู้จักความผิดพลาด ของตัวเอง เราก็จะสามารถเรียนรู้ และพัฒนาจิตใจตัวเอง เรียนรู้ที่จะแก้ปํญหา รู้จักพัฒนาตัวเอง ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะ ก้าวข้ามสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ในชีวิตได้มากขึ้น


:: ยอมรับความผิดพลาด เป็นวิถีของคนที่ประสบความสำเร็จ ::

คนที่กลัวความผิดพลาดจะไม่กล้าทำอะไร หรือก้าวไปเผชิญกับโลกข้างหน้า นั่นคือความแตกต่าง ของคนธรรมดากับคนที่ประสบความสำเร็จ คนธรรมดาไม่อยากทำเพราะกลัวผิดพลาด กลัวเจ็บปวด แต่คนประสบความสำเร็จกลับมองว่า ความผิดพลาดเป็นแค่เรื่องธรรมดา ที่ทำให้เราต้องคิดใหม่อีกครั้ง ว่าจะทำอย่างไรต่อไป หลังจากนั้นประสบการณ์ จะยิ่งสอนให้แกร่ง และไม่ว่าเรื่องเลวร้ายไหนๆคนประสบความสำเร็จ ก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันได้


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


สรุป

หวยสนุก แนวทางความสุข แนวคิดชีวิต คติเตือนใจ คติสอนใจท่าน เพื่อให้ท่านเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติมองโลกในแง่ดี เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อให้ท่านเป็นคนที่ดี และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดี และมีความคิดบวกต่อสิ่งรอบข้างอีกด้วย