Tag Archives: ข่าวหวย

กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง
กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง

กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง แมลงนำโชค ที่ใครหลายๆ คนต่างเชือว่าเลี้ยงแล้วรวยเลี้ยงแล้วดี จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง ที่เป็นกระแสนิยมเลี้ยงเพราะเป็นแมลงแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยจะนิยมในอาชีพพ่อค้าแม่ค้าความ และคนทั่วไปก็เลี้ยงกัน โดยกระแสนิยมเลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองคือ เชื่อว่าจะนำพาโชคลาภมาให้บางรายเกิดความเชื่อว่าเลี้ยงแล้วจะถูกหวย หรือบางคนที่มีอาชีพค้าขายจะนำมาใส่ตู้ตั้งไว้หนา้รา้นเพื่อเรียกลูกค้าให้ร้าน ข้อดีของกระดิ่งกระดิ่งทองคือเลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลจัดการอะไรมากมายให้ข้าวตอกเป็นอาหารเท่านั้น จึงไม่แปลกใจที่จะเป็นสิ่งนิยมของคนทั่วไปด้วย