ความกล้าที่คู่ควร หากอยากประสบความสำเร็จ

ความกล้าที่คู่ควร หากอยากประสบความสำเร็จ

ความกล้าที่คู่ควร หากอยากประสบความสำเร็จ การประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดกัน คุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีนั้นก็คือความเสี่ยงและต้องเป็นคนที่กล้าเสี่ยง กล้าทำ กล้าลงมือ การกล้าที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเราเอง เมื่อเราสามารถชนะใจของเราเองได้แล้ว เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย มีกำลังใจ และพร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคใดๆในชีวิต

ความกล้าที่คู่ควร หากอยากประสบความสำเร็จ

Worthy courage If you want to be successful

กล้าที่จะปฏิเสธ

การปฏิเสธในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง การทำตัวขวางโลก คิดลบ ปฏิเสธทุกอย่างโดยปราศจากเหตุผลหลีกหนีจากทุกสิ่งอย่าง ไม่ยอมรับอะไรเลย แต่การปฏิเสธในที่นี้หมายถึงการปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง หรือสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าของเรา ขัดกับความชอบ ความถนัด ความสนใจของเรา

กล้าที่จะเสี่ยง

ไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิต มันก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บางคนไม่ชอบความเสี่ยง จึงเลือกที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ยอมทนทำสิ่งเดิม ที่แม้จะรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจ เบื่อหน่าย หรือทนทุกข์ทรมานกับมัน แต่ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงทำอย่างอื่นแทน

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนที่เรียน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนคนรัก ล้วนแล้วแต่เป้นความเสี่ยงที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจ มั่นคงด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากเราพิจารณาใคร่ครวญแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงนี้คุ้มค่า คุ้มเวลา และถึงเวลาที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ลุยทำมันให้ถึงที่สุด แล้วมั่นใจกับผลลัพธ์ที่ตามมา

กล้าที่จะพูด

การกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออก ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะการที่เราเลือกที่จะนิ่ง ไม่กล้าแสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้ มันเป็นผลที่ดีมากไม่ว่าเรื่องนั้นจะออกผลมาอย่างไร แต่การที่ไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเราไม่ชอบอะไร ไม่ต้องการทำอะไร เราก็จะต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอมทำในสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่ตลอดไป

สรุป

หวยสนุก กับแนวทางความสุข แนวคิดชีวิต คติสอนใจ คติเตือนใจ การที่เราเป็นคนที่มีความกล้าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่การกล้านั้น เราต้องกล้าในสิ่งที่ดี และกล้าในสิ่งที่ถูกต้อง การกล้านั้นสามารถเป็นหนทางสู่ความสำเร็จเราได้เหมือนกัน